> Produkty > Suszarnie próżniowe

 
 

Budowa

Szkielet konstrukcji i poszycie wykonane są ze stali nierdzewnej.
Pomiędzy płytami poszycia znajduje się warstwa izolacyjna. Komora suszarni
ma kształt sześcianu lub cylindra. Wewnątrz komory umieszczone są płyty grzejne z krążącym w nich czynnikiem (woda, olej) oraz tace do wsadu. Komora suszarni zamykana jest drzwiami hermetycznymi.
Poza komorą znajdują się urządzenia układu próżni, ogrzewania i kontroli.
Układ próżni składa się z pompy próżniowej, wykraplacza, agregatu chłodniczego i wymiennika. W skład układu zasilania wchodzi źródło ciepła, wymiennik i pompa oraz kolektory . Układ kontroli i sterowania składa się
z szeregu czujników (temperatury, ciśnienia, tensometryczne i inne)
oraz procesora , który na podstawie danych z czujników steruje pracą wszystkich urządzeń optymalizując proces suszenia.
Suszarnia posiada panel kontrolny do nadzoru procesu i sterowania podzespołami.
Możliwy jest tryb ręczny i automatyczny.

Działanie

Suszarnie są przeznaczone do suszenia nieruchomego wsadu umieszczonego
na tacach pomiędzy półkami grzewczymi i umożliwiają prowadzenie procesów odparowania i obróbki termicznej w niskim zakresie temperatur i wysokim podciśnieniu.
Zainstalowane moce i wielkość suszarni zależy od rodzaju surowca i możliwych lub pożądanych parametrów procesu (czas, wielkość wsadu,).

Zastosowanie

Suszenie żywności, substancji biologicznych i mineralnych.
Procesy próżniowe charakteryzują się wysoką jakością produktu końcowego, niską temperaturą procesu odparowania (dla wody w 50 mbar temperatura wrzenia = 330oC) brakiem tlenu (ważne w suszeniu żywności).
Komory próżniowe naszej konstrukcji mogą być również wykorzystane w innych procesach (np. napylanie próżniowe).